18
DES.
2014

Al BRI Restaurant, les experiA?ncies compensen

Posted By :
Comments : Off

bri restaurantEl BRI Restaurant, situat a Palma de Mallorca, ofereix una cuina i un servei innovadors, seguint les noves tendA?ncies amb productes locals i de temporada. A mA�s, tambA� disposa da��una polA�tica activa de reducciA? da��emissions, que consta de vA�ries lA�nies da��actuaciA?: mobilitat sostenible, eficiA?ncia energA?tica, reducciA? i reciclatge dels residus, cA�lcul, reducciA? i compensaciA? de la petjada de carboni.

Com a part de la��estratA?gia de canvi climA�tic del BRI, iniciada el 2010 i mantinguda fins a la��actualitat, Clean CO2 ha calculat i compensat les emissions corporatives del 2013. En el cA�lcul sa��han inclA?s tant les emissions directes derivades del consum de gas natural com les emissions indirectes derivades del consum da��energia elA?ctrica, de bA�ns i serveis, dels residus generats i de la flota de vehicles prA?pia de la plantilla. El resultat del cA�lcul de la petjada A�s de 7 tCO2e, el que suposa una disminuciA? de la petjada de carboni del 67% respecte la��any anterior. Aquesta reducciA? da��emissions es deu a que tota la��electricitat consumida al BRI durant el 2013 ha procedit da��energia renovable certificada al 100%.

Addicionalment, el BRI ha compensat les emissions que per la seva activitat no sA?n possibles da��evitar, participant en el projecte Cenol and Telha Forte Ceramics. El projecte es desenvolupa al Brasil, compta amb les certificacions Verified Carbon Standard i SOCIALCARBONA� i implica tant el canvi de combustible fA?ssil a biomassa forestal gestionada de forma sostenible, com un impacte positiu sobre les comunitats locals.

About the Author