CleanCo2

Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL http://www.clean-co2.com, propietat de Lavola 1981, SA amb domicili social a Manlleu, a l’Av. de Roma 252-254, amb CIF A-58.635.269, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10.667, foli 9, full B-158.397, inscripció vuitena, a disposició dels usuaris d’Internet. Per qualsevol consulta o proposta, podeu contactar amb les nostres oficines.

Condicions generals d’ús

L’accés a aquesta pàgina és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals d’ús, vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu atentament. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions, haurà d’abstenir-se d’utilitzar i operar per mitjà d’aquest portal. A través de la nostra pàgina web oferim informació sobre tot el seguit de serveis que la nostra societat ofereix.

Aquesta pàgina es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l’Estat espanyol, quedant sotmesa a aquesta normativa tant els usuaris nacionals com estrangers. En qualsevol moment podrem modificar la presentació de la web i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts oferts, de forma unilateral i sense previ avís.

Responsabilitats

En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-vos tota una sèrie de serveis i continguts de qualitat, fent servir la màxima diligència en la prestació d’aquests i en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin perjudicar el sistema informàtic, documents i fitxers de l’usuari.

CleanCO2 no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts, ni que aquesta es trobi actualitzada.CleanCO2 portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o dificultin l’execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques que tendeixin a esmenar els errors, restablir comunicacions i actualitzar els continguts.

Ús indegut

L’ús no autoritzat de la informació continguda en la web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CleanCO2 donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Protecció de dades

Lavola 1981, SA informa que compleix tots els requisits que la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa que la desenvolupa, de la mateixa manera utilitzarà d’acord a llei i sota les finalitats d’aquesta, aquelles dades que l’usuari pot introduir en les visites que realitzi a aquesta web. Les dades que es facilitin en qualsevol dels formularis existents passaran a formar part del fitxer de Lavola 1981, SA aquest fitxer està destinat exclusivament als indicadors establerts en aquesta web.

De la mateixa us informem que Lavola 1981, SA compleix amb la normativa fixada en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Tanmateix podreu exercir els drets que aquesta normativa li dóna al domicili social de la propietària de la web.