09
DES.
2015

Business With Social Value 2015: compromA�s social i ambiental

Posted By :
Comments : 0

clomid buy online, buy clomid online. bwsv twitter

El Business With Social Value (BWSV) A�s una iniciativa solidA�ria que busca generar possibilitats reals de contractaciA? competitiva de negoci amb valor social. La seva finalitat A�s colA�laborar ambA�entitats no lucrativesA�que donen feina a persones amb risc da��exclusiA? social A? amb discapacitat perquA? puguin obtenir per si mateixes els recursos necessaris per assolir els seus objectius. La iniciativa, impulsada per Icaria Iniciatives Socials, ha celebrat la seva quarta ediciA? aquest any, el 2 de desembre al Palau de Congressos de Catalunya.

Des del 2014, a banda de ser una iniciativa compromesa amb la societat, tambA� ho A�s amb el medi ambient, a travA�s del cA�lcul i la compensaciA? de la petjada de carboni generada per la organitzaciA? i celebraciA? de la��esdeveniment. En el cA�lcul sa��han tingut en compte els desplaA�aments del 461 assistents, el consum da��electricitat i gas natural per a la ilA�luminaciA? i climatitzaciA? dels espais utilitzats, el cA�tering ofert en les pauses del cafA? i del dinar aixA� com la producciA? dels materials comunicatius: USB, bolA�grafs, bosses de tela, carpetes, acreditacions, publicacions, cartells, etc.

La petjada de carboni del BWSV 2015 A�s de 14,12 tCO2e, de les quals 8,34 tCO2e pertanyen als desplaA�aments dels assistents i ponents, 1,90 tCO2e al servei de cA�tering i 3,83 tCO2e als materials comunicatius produA?ts i entregats. Icaria ha compensat la petjada de carboni del BWSV 2015 amb el projecte da��energies renovables i compromA�s social Teobaldo, desenvolupat al Brasil.

bwsv segellEl BWSV 2015A�ha aconseguit el Certificat i el Segell Clean CO2 Certified, que garanteixen la compensaciA? da��emissions efectuada. La lectura del codi QR amb un telA?fon mA?bil o la introducciA? del nA?mero de registre del certificat a la pA�gina web de Clean CO2 dirigeixen a aquestaA�APP divulgativa.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *