Per quA? he de compensar les emissions de CO2 generades per la meva empresa o els serveis i productes que ofereixo?

Treballar per assolir la neutralitat climA�tica A�s l’A?nica via que garanteix que una organitzaciA? integra la gestiA? del carboni en la seva polA�tica de responsabilitat social.

Com sA� que la meva compensaciA? A�s efectiva?

Els crA?dits de carboni adquirits amb Clean CO2 sA?n reals, mesurables, addicionals i permanents. AixA? vol dir que sA?n d’alta qualitat i presenten una A�mplia diversitat de solucions tecnolA?giques; han estat verificats per una entitat operacional especA�fica, certificats segons els estA�ndards de mA�s prestigi del mercat de carboni (Verified Carbon Standard, Gold Standard o Mecanisme de Desenvolupament Net) i segueixen metodologies de la buy paroxetine, buy dapoxetine. ConvenciA? Marc de les Nacions Unides sobre Canvi ClimA�tic.

Com A�s aquesta implicaciA? en les comunitats locals on es desenvolupen els projectes?

Els projectes de compensaciA? que ofereix Clean CO2 aporten beneficis addicionals a les comunitats: creaciA? d’oportunitats d’ocupaciA?, implantaciA? de programes educatius i de salut, iniciatives de protecciA? del territori natural… Da��aquesta manera es reforcen alhora les polA�tiques de responsabilitat social i de mA�rqueting de l’organitzaciA?.

QuA? sA?n els Objectius de Desenvolupament del MilA�lenni?

Es fomenta una societat baixa en carboni que contribueix al desenvolupament sostenible de paA?sos no industrialitzats que, sense la compensaciA?, continuarien consumint combustibles fA?ssils com a primera font energA?tica.

Millor compensar o estalviar?

Clean CO2 permet a la vostra empresa esdevenir neutra en emissions en el moment del cA�lcul i compensaciA? de la seva petjada de carboni, una via mA�s immediata (per bA� que complementA�ria) que la implantaciA? de mesures d’estalvi energA?tic.