EVI_Friends_Citerne

País: Índia
Tipus de projecte: Eòlica
Certificació: Verified Carbon Standard

L’activitat del projecte consisteix en la generació d’electricitat a partir d’energies renovables, concretament energia eòlica. Es tracta d’un projecte agrupat que consisteix en la posada en marxa i el manteniment de 17 aerogeneradors impulsat per sis promotors diferents del grup Friends Group Companies. Aquests aerogeneradors, generen una potencia total de 35, 7 MW. Tota l’electricitat generada pel projecte es ven i es distribueix a la xarxa de subministrament elèctric de l’Índia.

Més informació: Descarregar pdf