País: Brasil
Tipus de projecte: Biomassa
Certificació: Verified Carbon Standard & Socialcarbon ®

El projecte està impulsat per la fàbrica de Ceràmica Maguary, una indústria productora de maons de ceràmica vermella localitzada al municipi de Nazaré da Mata, al nord oest del Brasil. Abans de l’execució del projecte, el combustible utilitzat per a escalfar els forns de ceràmica era fusta nativa obtinguda de la desforestació del bioma Caatinga, un ecosistema amenaçat. Aquesta fusta es considera biomassa no renovable, ja que s’obté de zones on no s’hi realitzen activitats de reforestació o de gestió sostenible. Amb l’execucio del projecte, escalfa els forns amb  biomassa renovable procedent de fusta de Algaroba,subproductes de canya de sucre, fusta nativa de zones que compten amb una gestió forestal sostenible, serradures i residus de fusta procedents del sector industrial i de la construcció.

Més informació: Descarregar pdf