EVI_Siam_Plant 4

País: Tailàndia
Tipus de projecte: Energia renovable a partir d’aigües residuals
Certificació: Verified Carbon Standard

L’objectiu del projecte és el tractament de les aigües residuals resultants de la fàbrica SQS de midó per generar energia. L’activitat del projecte comença amb la captura i utilització del metà provinent de l’efluent de processat del midó amb un sistema de digestió anaeròbica anomenat Covered In-Ground Anaerobic Reactor (CIGRAR), que substitueix a les antigues llacunes anaeròbiques obertes, que permeten la generació d’energia. Després de l’extracció dels fangs resultants, l’afluent és conduit cap a les llacunes obertes ja existents per a un posterior tractament. A continuació, els fangs extrets són enviats als grangers locals per aplicació al sòl (com a fertilitzant) en una plantació d’eucaliptus.

Més informació: Descarregar pdf