Client: Federació Farmacèutica, S.C.C.L.

Activitat: Emissions cloenda 2015

Quantitat compensada: 14,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120150036

Certificat:

Projecte de compensació: BANDEIRA AND CAPELLI. Biomassa

Tipus d'estàndard: VCS + Social Carbon

Més informació