Client: MC Equipo Profesional, S.L. (Manual color)

Activitat: Emissions corporatives 2015

Quantitat compensada: 90,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120160030

Certificat:

Projecte de compensació: BANDEIRA AND CAPELLI. Biomassa

Tipus d'estàndard: VCS + Social Carbon

Més informació