Client: MC Equipo Profesional, S.L. (Manual color)

Activitat: Emissions corporatives 2015

Quantitat compensada: 90,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120160030

Certificat:

Projecte de compensació: BANDEIRA AND CAPELLI. Biomassa

Tipus d'estàndard: VCS + Social Carbon

Més informació

  • Lloc: Capel (Brasil)
  • Tipus de projecte: Biomassa
  • Standard: VCS + Social Carbon
El projecte afecta dues petites indústries de ceràmica vermella i prototípica: Capelli Ceramics produeix principalment teules, i Bandeira Ceramics, fabricant de maons. Amb l’execució del projecte, la fusta nativa s’ha substituït per biomassa renovable existent a la regió (bambú, serradures, canya de sucre i closca de coco), cosa que redueix les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades a l’activitat original.
Documentació: