Client: LAVOLA 1981, SA

Activitat: Emissions corporatives 2017

Quantitat compensada: 119,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120180014

Certificat:

Projecte de compensació: Andra Pradesh. 4.2 MW renewable energy

Tipus d'estàndard: VCS

Més informació