Powered by:
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Etapa 1: Què li agradaria compensar?

Alimentaria i Hostelco 2022

Viure en una societat moderna provoca una enorme petjada ecològica. És inevitable. Conscients d'aquest fet des d’Alimentària i Hostelco hem decidit minimitzar el nostre impacte. Per aconseguir-ho comptem amb Clean CO2.

 

Ens agradaria que els nostres visitants i expositors formessin part del nostre compromís mediambiental, per això els oferim la possibilitat de compensar les emissions de CO2e que comporten els seus desplaçaments a través del Webshop de Clean CO2.

 

Tots aquells assistents que compensin els seus desplaçaments, obtindran el Certificat Clean CO2 que acredita la seva neutralitat i el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic.

VIATGE

Quin/s mitjà/ans de transport ha utilitzat? (si n'ha utilitzat més d'un, indiqui-ho):

Kms

PERNOCTACIONS

Quin/s mitjà/ans de transport ha utilitzat per anar de l'hotel al recinte de l'esdeveniment?
(si n'ha utilitzat més d'un, indiqui-ho):

Kms