Cliente: Ferrer

Actividad: Stand Ferrer (Infarma, Madrid 2016)

Cantidad compensada: 15,00 tCO2e

Número de certificado: EV000120160003

Certificado:

Proyecto de compensación: BANDEIRA AND CAPELLI. Biomasa

Tipo de estándar: VCS + Social Carbon

Más información

  • Lugar: Capel (Brasil)
  • Tipo de proyecto: Biomasa
  • Standard: VCS + Social Carbon
El projecte afecta dues petites indústries de ceràmica vermella i prototípica: Capelli Ceramics produeix principalment teules, i Bandeira Ceramics, fabricant de maons. Amb l’execució del projecte, la fusta nativa s’ha substituït per biomassa renovable existent a la regió (bambú, serradures, canya de sucre i closca de coco), cosa que redueix les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades a l’activitat original.
Documentación: