Les presents condicions regulen l’A?s permA?s de la pA�gina amb URL http://www.clean-co2.com, propietat de Lavola 1981, SA amb domicili social a Manlleu, a l’Av. de Roma 252-254, amb CIF A-58.635.269, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10.667, foli 9, full B-158.397, inscripciA? vuitena, a disposiciA? dels usuaris d’Internet. Per qualsevol consulta o proposta, podeu contactar amb les nostres oficines.

Condicions generals d’A?s

L’accA�s a aquesta pA�gina A�s gratuA?t i estA� condicionat a la prA?via lectura i acceptaciA? A�ntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals d’A?s, vigents en el moment de l’accA�s, que preguem que llegiu atentament. Si l’usuari no estiguA�s d’acord amb les presents condicions, haurA� d’abstenir-se d’utilitzar i operar per mitjA� d’aquest portal. A travA�s de la nostra pA�gina web oferim informaciA? sobre tot el seguit de serveis que la nostra societat ofereix.

Aquesta pA�gina es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l’Estat espanyol, quedant sotmesa a aquesta normativa tant els usuaris nacionals com estrangers. En qualsevol moment podrem modificar la presentaciA? de la web i fins i tot suprimir-la de la xarxa, aixA� com els serveis i continguts oferts, de forma unilateral i sense previ avA�s.

Responsabilitats

En posar a disposiciA? de l’usuari aquesta pA�gina web volem oferir-vos tota una sA?rie de serveis i continguts de qualitat, fent servir la mA�xima diligA?ncia en la prestaciA? d’aquests i en els mitjans tecnolA?gics utilitzats. Tot i aixA?, no respondrem de la presA?ncia de virus i altres elements que d’alguna manera puguin perjudicar el sistema informA�tic, documents i fitxers de l’usuari.

CleanCO2 no garanteix l’exactitud, veracitat i vigA?ncia dels continguts, ni que aquesta es trobi actualitzada.CleanCO2 portarA� a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o dificultin l’execuciA?, i tan aviat tingui notA�cia dels errors, desconnexions o falta d’actualitzaciA? en els continguts, totes aquelles tasques que tendeixin a esmenar els errors, restablir comunicacions i actualitzar els continguts.

Ass indegut

L’A?s no autoritzat de buy zoloft, lioresal without prescription. la informaciA? continguda en la web, la seva revenda, aixA� com la lesiA? dels drets de propietat intelA�lectual o industrial de CleanCO2 donarA� lloc a les responsabilitats legalment establertes.

ProtecciA? de dades

Lavola 1981, SA informa que compleix tots els requisits que la Llei 15/1999 de protecciA? de dades de carA�cter personal, aixA� com tota la normativa que la desenvolupa, de la mateixa manera utilitzarA� d’acord a llei i sota les finalitats d’aquesta, aquelles dades que l’usuari pot introduir en les visites que realitzi a aquesta web. Les dades que es facilitin en qualsevol dels formularis existents passaran a formar part del fitxer de Lavola 1981, SA aquest fitxer estA� destinat exclusivament als indicadors establerts en aquesta web.

De la mateixa us informem que Lavola 1981, SA compleix amb la normativa fixada en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecciA? de dades de carA�cter personal. Tanmateix podreu exercir els drets que aquesta normativa li dA?na al domicili social de la propietA�ria de la web.